Displaying 1 - 10 of 29 entries.

WordPress och appar

  • Posted on juli 17, 2013 at 12:27

För den som bloggar finns många möjligheter, även rent tekniskt sett. WordPress princip och ambition att ”aldrig vara färdig med enkelheten”, det vill säga enkelhet i betydelsen att aldrig sluta att hitta möjligheter att bli mer tillgängliga, och lättmanöverbara, har man fört vidare till apparnas värld. Idag, när mer och mer av online-kommunikationen sker via exempelvis mobiltelefoner och andra moderna, mindre versioner av de gamla persondatorerna, så öppnas flera varianter av kommunikation. Android- mobiler, BlackBerry, alla varianter man kan tänka sig. Att så att säga kunna göra sin röst hörd snabbt, alltså i skriftlig form, och då snabbt, oavsett var man befinner sig har blivit allt viktigare för den moderna bloggaren eller bloggerskan. WordPress har följt med tiden och nyttjarnas behov, i enlighet med de principer man satte upp från början. Dessa appar är lätta att skaffa och använda och att komma i kontakt med erbjudanden att skaffa dem kan heller inte betraktas som särskilt svårt med tanke på dessas popularitet,

Litteratur om WordPress

  • Posted on juli 13, 2013 at 10:18

Ett fenomen som snabbt blivit en stor del inte bara av livet på nätet utan i stora delar av tillvaron kan ju naturligtvis inte gå obemärkt förbi i andra medier. Särskilt tydligt märks WordPress framfart mest på nätet men framgången och det växande intresset har även slagit igenom på bred front i det kanske mest traditionella av medier: i bokbranschen. Det finns med andra ord en stor och växande samling litteratur om och kring WordPress som rör vid de flesta aspekter av och kring fenomenet. Givetvis finns ett flertal publikationer som är av undervisningsmässig art, alltså böcker om hur man lär sig vad WordPress är och hur man hanterar det. Exempel på detta är Chuck Tomasi och Kreg Steppes ”Teach Yourself WordPress 3 in 10 Minutes” och WordPress 3 Complete av April Hodge Silver. Jag har tidigare nämnt WordPress’ ambition att erbjuda tjänster framför allt de som inte är så tekniskt bevandrade eller ens intresserade och exempel på detta är ”WordPress for Dummies” av Lisa Sabin-Wilson.

WordPress och framtiden

  • Posted on juli 9, 2013 at 10:18

Enligt WordPress egen historieskrivning som finns tillgänglig så föddes konceptet ut en ambition att skapa en såväl elegant som tekniskt och utförandemässigt enkelt publiceringssystem. Inför framtiden framhåller man att många användare av WordPress inte hör till de mest tekniknördiga delarna av befolkningen och att man därför gett nya grupper en möjlighet att komma fram. Detta är en princip man ämnar hålla högt även inför framtiden. ”We’re never done with simplicity” – ”vi blir aldrig färdiga med enkelheten”, alltså mellan raderna ”kan vi göra något lättare och mer lättbegripligt för kunden så gör vi det”. Man ser dock inte framtiden som en popularitetstävling, det är trots allt genom teknikintresse och kunskap som enkelheten kan tas fram om man framhåller att man kommunicerar med nya tänkare både inom den egna organisationen som externa kontakter om hur WordPress kan utvecklas. Man arbetar för majoriteten med minoriteten skulle man kunna säga. Framtiden får visa om det är en framgångsrik strategi.

Censur, del 2

  • Posted on juli 5, 2013 at 01:04

Det skrivna ordet har sedan dess tillkomst alltid varit förknippat med kontroverser, motsättningar och diskussioner men framför allt har det inneburit frihet och gemenskap. Oavsett vilka politiska, sociala eller kulturella preferenser man bekänner sig till så är ord, fraser och åsikter mäktiga, de kan spridas, de kan anammas och komma i vägen för de egna åsikterna och ambitionerna. En del människor, individer såväl som makthavare anser inte att de kan, vill eller bör utstå vissa åsikter. En del omsätter detta i praktisk handling och försöker hindra dessa åsikter istället för att bemöta dem. WordPress har hamnat i en del dispyter där WordPress- sajter hotats med nedsläckning på grund av sitt innehåll, och i del fall har detta även skett, som vi tidigare sett ibland annat Kina och Ryssland men även i Turkiet och Brasilien har frågor lyfts kring ämnesval och åsikter som luftats på WordPress-bloggar. Religiösa såväl som politiska grupper har tillkännagivit sitt missnöje och sökt använda sitt inflytande.

Censur

  • Posted on juli 1, 2013 at 05:12

Det är ingen underdrift att påstå att den ökade kommunikationen via nätet och den ökade mängden publicerade texter, åsikter och uttryck som tidigare inte, i alla fall inte i samma utsträckning, sett dagens ljus har i grunden förändrat världen som vi känner den. Det är heller ingen underdrift att påstå att bloggandet som det exempelvis sker via WordPress intar en särställning i denna nya tid av informationsflöde och allmänt tyckande. Det ska naturligtvis medges, och jag lägger ingen värdering i detta, att mycket av bloggandet är nöjesinriktat eller inriktat på det personliga men man kan inte bortse ifrån de sociala och politiska dimensionerna, något som inte minst manifesterades med all önskvärd tydlighet under den så kallade ”Arabiska våren” 2011. I samband med detta blev det tyvärr också minst lika tydligt hur långt totalitära regimer var beredda att gå för att hejda meningsutbyte och åsikter via exempelvis bloggar. Länder som Kina och Ryssland har också stängt ner WordPress sajter.

WordPress spridning

  • Posted on juni 27, 2013 at 06:32

WordPress spridning har under sin knappt decennielånga existens nått en imponerande spridning. Sextio miljoner sajter finns som når hundra miljoner besök per dag, varje dag poppar en miljon nya WordPress- artiklar upp och till dessa kommer en miljon kommentarer. Dagligen. Till de som nyttjar WordPress finns, som tidigare sagts, många vanliga människor som bloggar om alltifrån kattungar, bilar och sina egna personliga funderingar men också stora företag och organisationer som exempelvis TV-bolaget CNN, biltillverkaren Volkswagen och den välrenommerade nyhetsbyrån Reuters. När detta skrivs, i början av 2013, finns det inte mindre än femtiosex miljoner individuella bloggar. Vi kan med andra ord utan att överdriva att WordPress’ spridning har nått en ganska påtaglig omfattning. Denna spridning har skett även i länder med mindre erfarenhet av yttrandefrihet vilket har lett till att vissa konfrontativa situationer har uppstått men just detta kanske jag får möjlighet att ta upp i ett kommande inlägg.

Automattic

  • Posted on juni 15, 2013 at 03:59

Automattic är, som kan anas i företagsnamnet ännu en av WordPress-grundaren Matt Mullenwegs skapelser och webtjänsten WordPress.com ägs av Automattic, så att läsaren vet hur befälsordningen ser ut: Mullenweg-Automattic-WordPress.com alltså. Företaget, som såg dagens ljus i augusti 2005, är tveklöst mest känd för och följaktligen intimt förknippad med WordPress.com men under företagsnamnet Automattic sorterar flera andra projekt som är nog så intressanta av en mängd anledningar. En hel del av dessa projekt kan jag komma att ta upp senare och lägga ut texten ytterligare om intresse uppstår. Bland dessa projekt kan nämnas spamfiltreringstjänsten Akismet(en förkortning av Automattic Kismet), något som kan ses som ett vettigt sidospår då många bloggar med sina kommentarsfält är särskilt utsatta för spam. Här finns även nätverkstjänsten BuddyPress för exempelvis skolor och arbetsplatser gratis ska kunna bygga social nätverk och kommunikationsredskap. Automattic är ännu i början av sin bana och har redan åstadkommit mycket och vad som väntar får framtiden utvisa.

Matt Mullenweg

  • Posted on juni 11, 2013 at 05:50

Dels på grund av de frågor som höjts av såväl insatta personer som vill höra min syn på saker och ting och dels av tidigare inte speciellt insatta som vill lära sig veta mer så har jag bestämt att detta inlägg ska behandla WordPress historia och oavsett hur många inlägg det kan bli kring detta så vore det kanske lämpligt att gå tillbaka till grundaren Matt Mullenweg. Döpt till Matthew Charles Mullenweg föddes han 1984 i staden Houston i den amerikanska delstaten Texas och är en av de många vad man skulle kunna kalla underbarn som utvecklade en mängd tjänster och system under 2000-talets första år som vi idag tar för självklarheter. Fenomenet med bloggar som idag är en nästan lika självklar del av det offentliga livet som tidningar eller radio var tidigare kan med rätta sägas vara ett resultat av Mullenweg, hans medarbetare och WordPress, i alla fall i den form och utseende som bloggandet haft och kommit att få.

WordPress

  • Posted on juni 7, 2013 at 09:04

När gemene man hör ordet ”wordpress” tänker många instinktivt på bloggar och det är naturligtvis inte fel i sak då WordPress(som det skrivs i stiliserad form)främst blev ett system för publicering av bloggar när det lanserades 2003. Alltså är WordPress ett blogg- och publiceringssystem där användaren kan kommentera och redigera innehållet på sajter. Namnet kan även syfta på hemsidan med samma namn plus.com där man bland annat, helt gratis, kan skapa bloggar. Denna bloggtjänst skapades av Automattic- grundaren Matt Mullenweg. Mer om Mullenweg och Automattic i kommande inlägg när det finns anledning att göra djupdykningar i WordPress som fenomen och företagsidé. WordPress Sverige har fyra huvudfokusar: support, filer, dokumentation och community. Vi kan sannolikt komma att behöva gå in mer detaljerat på detta område och dess underkategorier, men det ligger, liksom tidigare nämnda detaljer, i framtiden. Respons och frågor i ämnet får avgöra vissa delar av vad jag väljer att ta upp.

Åttonde steget: Samadhi

  • Posted on augusti 25, 2012 at 08:47

Nu har jag äntligen kommit till den sista punkten, och det är samadhi, som betecknar det medvetandetillstånd som enbart går att nå genom de tidigare stegen som jag har beskrivit. Till skillnad från Dhyana så blir personen här ett med precis allting, men samtidigt närvarande i minsta detalj. Visst låter det spännande? Det är som att kroppen är kvar på sin plats, men att sinnet lämnar kroppen, och det är detta som gör denna kombination så unik. Jag har ju så klart en mycket lång väg att vandra innan jag kan nå detta steg  om jag nu kan nå detta steg. Man måste ju vara beredd på stora uppoffringar, och träna väldigt mycket för att lyckas. Jag kan tycka att detta är svårt att lyckas med i den västerliga världen, med alla sina lockelser och begär, men det är en stor utmaning så klart. Jag vill nu fortsätta träna på hemmaplan, men har sedan som mål att åka till Indien, och kanske spendera ett halvår för att öka insikten i hur yoga och meditation kan ta en till detta slutliga och sista steg. Det vore jättespännande att träffa personer som anses inneha denna kunskap och nivå, och samtidigt ta del av deras erfarenhet.